Over mezelf

Mijn naam is Mariya Karlashchuk en ik ben 20 jaar oud. Ik ben geboren en getogen in Donetsk en tijdens mijn zesde levensjaar ben ik met mijn gezin naar Nederland verhuisd. Hier ben ik in Haarlem naar de basisschool gegaan en in Velsen-Zuid naar de middelbare school. Tijdens mijn middelbare school-tijd heb ik een voorliefde ontwikkeld voor talen, cultuur en wiskunde. Echter leek dat laatste mij het meest aantrekkelijk qua studie en zo ben ik op de Universiteit Twente beland, waar ik nu al twee jaar studeer. Op de UT heb ik kennis gemaakt met W.S.G. Abacus en ben ik daar heel actief geworden, tot nu toe heb ik 5 commissies gedaan daar. Verder ben ik ook actief betrokken bij de evaluaties van de opleiding. Hier is ook mijn interesse voor de Faculteitsraad EWI uit voorgekomen. Het lijkt mij dan ook tof om als eerste wiskundige in jaren mijn stem te laten horen in de raad.

Punten waar ik voor sta:

Allereerst vind ik het cruciaal dat internationalisering zich goed ontwikkelt binnen EWI. Vanaf collegejaar 2016 – 2017 zullen de EWI-opleidingen allemaal overgaan op het Engels en dus zullen er meer internationale studenten verwacht worden. Hierom is het belangrijk dat deze studenten zich hier thuis zullen voelen. Dit kan de faculteit stimuleren door ze te helpen met het integreren binnen de cultuur die op de UT heerst.

Ten tweede vind ik het nodig dat de kwaliteit van het onderwijs van EWI-opleidingen behouden blijft. Dit betekent dat er goede docenten beschikbaar moeten zijn. Docenten zijn op papier gekwalificeerd voor het geven van colleges, maar in praktijk blijkt het vaak anders. Het is belangrijk dat de docent interactieve lezingen geeft en de student erbij betrekt. Dit kan bereikt worden door de werkdruk van de docenten te beperken en de Onderwijsplicht te herzien. Door de werkdruk van de docenten en onderzoekers te beperken, wordt hen een mogelijkheid gegeven om zich meer te focussen op het voorbereiden van colleges. Niet alle onderzoekers bij de faculteit willen namelijk colleges geven, maar zijn er toch tot verplicht. Dit zorgt voor ongemotiveerde docenten, die dit (on)bewust overbrengen op de studenten, waardoor het enthousiasme bij de studenten enorm daalt.

Ten derde is er naar mijn mening nog veel onduidelijkheid en onzekerheid binnen de regelingen van het onderwijs. De regels die bij het TOM komen kijken zijn vaak onduidelijk en niet goed afgestemd binnen verschillende faculteiten. Daarnaast is het idee ‘15 EC of niets’ slecht voor de motivatie van studenten. Deze vergeten dat ze er zijn voor de studie die ze interesseert, alle focus ligt namelijk op het halen van de studiepunten. Eveneens is het zonde om studenten die op één vak de punten niet halen te benadelen. Daarom is het nodig om de deelcijfers van de vakken binnen een module langer te kunnen behouden dan de termijn van één jaar.

Als laatste vind ik het belangrijk dat er een goede band is tussen de studenten van de faculteit EWI en de faculteit zelf. Studenten moeten kennis krijgen van de ontwikkelingen die binnen EWI plaatsvinden en hun mening erover kwijt kunnen. Dit helpt de faculteit om nieuwe ideeën op te doen en op de hoogte te blijven van de zaken die EWI-studenten bezighouden. De studenten profiteren ook, aangezien ze input kunnen leveren aan de faculteit waar ook echt wat mee gedaan wordt.

Kort gezegd sta ik voor de volgende punten:
1. Internationalisering bevorderen binnen de faculteit EWI.
2. De kwaliteit van het onderwijs van EWI-opleidingen behouden en waar nodig te verbeteren.
3. Duidelijkheid scheppen voor studenten binnen de faculteit EWI omtrent de studie en de regels die het TOM met zich meebrengt.
4. Goede band tussen de faculteit EWI en de studenten van deze faculteit.

Het is belangrijk dat studenten zien wat de faculteit EWI ze kan bieden. Maar dat is andersom ook het geval. Daarom wil ik de studenten vertegenwoordigen binnen de Faculteitsraad EWI met de punten die ik hierboven genoemd heb.